هشدار وزیر بهداشت به روحانی دربارهٔ شکست طرح تحول سلامت تکذیب شد/پاسخ وزارت بهداشت طرح تحول سلامت، توقف‌ناپذیر است: تفاوت بین نسخه‌ها

.
(نو)
 
(.)
{{تاریخ|1466153119}}
 
 
{{سلامت}}
بنا بر خبری در خرداد ۱۳۹۵، منتشره در سایت خبری اینترنتی alef در ایران، وزیر بهداشت ایران حسن قاضی‌زاده، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ایران حسن روحانی، دربارهٔ شکست طرح تحول سلامت به دلیل تنگناهای شدید مالی هشدار داد.
در پی درج مطالبی پیرامون ارسال نامه از سوی وزیر بهداشت ایران به رئیس‌جمهور مبنی بر «هشدار شکست طرح تحول سلامت» به دلیل عدم تأمین منابع مالی موردنیاز که در برخی سایت‌های خبری انعکاس یافت روابط عمومی وزارت بهداشت چنین نامه‌ای را تکذیب کرد. در این تکذیبیه اشاره‌شده است که به‌طورمعمول وزرا و مقامات مسئول دولتی نظرات و مطالبات خود را در طی جلسات هیئت دولت و یا در مذاکرات خصوصی با رئیس‌جمهور محترم مطرح می‌نمایند، لذا ارسال نامه‌ای با این مضمون و محتوا واقعیت ندارد.
{{مرور}}
 
==منابع منابع ==
{{پانویس}}
* {{منبع
|عنوان = هشدار وزیر بهداشت دربارهدربارهٔ شکست طرح تحول سلامت
|تاریخ = سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۰
|مرجع =http://alef.ir/vdceew8xfjh8pni.b9bj.html?362547
|منتشرکننده = http://alef.ir
}}
* {{منبع
|عنوان = وزيروزیر بهداشت دربارهدربارهٔ شکست طرح تحول سلامت هشدار داد
|تاریخ = 1395۱۳۹۵/3۳/26۲۶
|مرجع =http://www.khp.ir/NewsDetails.aspx?id=2281
|منتشرکننده = khaneh parastar
}}
* {{منبع
|عنوان = هشدار وزیر بهداشت به روحانی دربارهدربارهٔ شکست طرح تحول سلامت
|تاریخ = ۱۴:۲۲:۵۹, ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
|مرجع =http://enews.etedaal.ir/news/id/2229870
|منتشرکننده = اعتدال
}}
* {{منبع
|عنوان = قائم مقام سازمان نظام پرستاری عنوان کرد؛
آسیب هایآسیب‌های شکست طرح تحول سلامت/وزیر پاسخگو باشد
|تاریخ = ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ - ۱۴۲۶–۱۴:۲۴
|مرجع =http://www.salamatnews.com/news/185566/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8آسیب-%D9%87%D8%A7%DB%8Cهای-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AAشکست-%D8%B7%D8%B1%D8%ADطرح-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84تحول-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AAسلامت-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1وزیر-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88پاسخگو-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AFباشد
|منتشرکننده = سلامت نیوز
}}
* {{منبع
|عنوان = وزارت بهداشت ارسال نامه به رییس‌جمهوررئیس‌جمهور را تکذیب کرد/ طرح تحول سلامت با قوت ادامه خواهد یافت
|تاریخ = 26۲۶ خرداد 1395 - 15۱۳۹۵–۱۵:35۳۵:17۱۷
|مرجع =http://www.khabaronline.ir/detail/546740
|منتشرکننده = khabaronline
}}
* {{منبع
|عنوان = طرح تحول سلامت، توقف ناپذیر است
|تاریخ = چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴۱۳۹۵–۱۴:۴۳
|مرجع =http://www.salamatonline.ir/news/6766/%D8%B7%D8%B1%D8%ADطرح-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84تحول-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AAسلامت-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81توقف-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1ناپذیر-%D8%A7%D8%B3%D8%AAاست
|منتشرکننده = سلامت آنلاین
}}
* {{منبع
|عنوان = تکذیب شد/هشدار وزیر بهداشت به روحانی دربارهدربارهٔ شکست طرح تحول سلامت
|تاریخ = ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ - ۱۴۲۶–۱۴:۲۰
|مرجع =http://www.salamatnews.com/news/185565/هشدار-وزیر-بهداشت-به-روحانی-درباره-شکست-طرح-تحول-سلامت
|مرجع =http://www.salamatnews.com/news/185565/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
|منتشرکننده = سلامت نیوز
}}
 
 
 
 
[[رده:ایران]]