هشدار وزیر بهداشت به روحانی دربارهٔ شکست طرح تحول سلامت تکذیب شد/پاسخ وزارت بهداشت طرح تحول سلامت، توقف‌ناپذیر است: تفاوت بین نسخه‌ها

(.)
}}
* {{منبع
|عنوان = قائم مقام سازمان نظام پرستاری عنوان کرد؛ آسیب‌های شکست طرح تحول سلامت/وزیر پاسخگو باشد
آسیب‌های شکست طرح تحول سلامت/وزیر پاسخگو باشد
|تاریخ = ۱۳۹۵/۰۳/۲۶–۱۴:۲۴
|مرجع =http://www.salamatnews.com/news/185566/آسیب-های-شکست-طرح-تحول-سلامت-وزیر-پاسخگو-باشد