هشدار وزیر بهداشت به روحانی دربارهٔ شکست طرح تحول سلامت تکذیب شد/پاسخ وزارت بهداشت طرح تحول سلامت، توقف‌ناپذیر است: تفاوت بین نسخه‌ها

.
(+)
(.)
 
در پی درج مطالبی پیرامون ارسال نامه از سوی وزیر بهداشت ایران به رئیس‌جمهور مبنی بر «هشدار شکست طرح تحول سلامت» به دلیل عدم تأمین منابع مالی موردنیاز که در برخی سایت‌های خبری انعکاس یافت روابط عمومی وزارت بهداشت چنین نامه‌ای را تکذیب کرد. در این تکذیبیه اشاره‌شده است که به‌طورمعمول وزرا و مقامات مسئول دولتی نظرات و مطالبات خود را در طی جلسات هیئت دولت و یا در مذاکرات خصوصی با رئیس‌جمهور محترم مطرح می‌نمایند، لذا ارسال نامه‌ای با این مضمون و محتوا واقعیت ندارد.
{{مرورانتشار}}
 
== منابع ==