آمریکا ایران را حامی تروریسم خواند: تفاوت بین نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۳ سال پیش
جز
«آمریکا ایران را حامی تروریسم خواند» را محافظت کرد: بایگانی خبر ([ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان))
جز آمریکا ایران را حامی تروریسم خواند» را محافظت کرد: بایگانی خبر ([ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان)))