عفو بین‌الملل: دولت سوریه هزاران نفر را اعدام کرده است: تفاوت بین نسخه‌ها