اندی به همراه جولیا رابرتز، اسپایک لی و بتمن در پیاده‌رو مشاهیر هالیوود صاحب ستاره می‌شود: تفاوت بین نسخه‌ها

صفحه‌ای تازه حاوی «{{تاریخ|{{جا:برچسب زمان}}}} بر اساس تصمیم اتاق بازرگانی هالیوود تصمیم گرفته شده...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{تاریخ|{{جا:برچسب زمان}}}} بر اساس تصمیم اتاق بازرگانی هالیوود تصمیم گرفته شده...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)
۳

ویرایش