نامزدهای نهایی بازیکن سال یوفا اعلام شدند: تفاوت میان نسخه‌ها

لیونل مسی، کریستیانو رونالدو و ویرژیل فن دایک به عنوان نامزدهای نهایی بهترین بازیکن سال یوفا معرفی شدند.
(لیونل مسی، کریستیانو رونالدو و ویرژیل فن دایک به عنوان نامزدهای نهایی بهترین بازیکن سال یوفا معرفی شدند.)
(بدون تفاوت)
۱۰

ویرایش