سیروس گرجستانی بازیگر محبوب درگذشت: تفاوت بین نسخه‌ها