مرضیه خواننده ایرانی درگذشت: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
(صفحه‌ای جدید با '{{تاریخ|[October 20, 2010}} اشرف‌السادات مرتضایی با نام هنری مرضیه، از معروف‌ترین خوانند...' ایجاد کرد)
 
{{تاریخ|[October 20, 2010}}
 
اشرف‌السادات مرتضایی با نام هنری مرضیه، از معروف‌ترین خوانندگان زن ایرانی، روز چهارشنبه، ۲۱ مهرماه ۱۳۸۹، در ۸۵ سالگی در اثر بیماری سرطان درگذشت.
۵۰

ویرایش