ویکی‌خبر:مقدمه: تفاوت بین نسخه‌ها

تمام چیزهایی که در ویکی انجام شده‌اند می‌تواند منحل شوند، بنابراین برای کاربران جدید بسیار دوستانه است. برنامه‌های رابط بسیار آسان طراحی شده‌اند و یادگیری آنها آسان است.
 
==مقاله‌هاینوشتارهای ویکی‌خبر چه هستند==
ویکی‌خبر دارای دو نوع اصلی از مقاله‌هانوشتارها می‌باشد:
* رایج‌ترین آن‌ها '''مقاله‌هایخبرهای ترکیبی''' می‌باشند. این نوع مقاله‌هاخبرها از چندین منابع مختلف دیگر (همیشه به طور کامل ذکر شده) استفاده می‌کنند. این برای دیگر رسانه‌ها که تمام جوانب حقایق را در نظر بگیرند چیز نادری است، بنابراین ما گزارش‌هایی بیشتر مفصل و کامل ارائه می‌کنیم. ما همچنین می توانیم از هرگونه تعصب خودداری کرده و ارائه دیدگاه بی‌طرف کنیم.
* نوع دیگری از مقالات وخبرها، '''[[ویکی‌خبر:گزارشگران|گزارش اصلیدست‌اول]]''' است. این‌ها گزارش‌های دست اول خبری نوشته شده توسط مشارکت‌کنندگان ویکی‌خبر هستند که بر روی نقطه‌ای از وقایع خبر متمرکز شده‌اند.در ویکی‌خبر برای گزارشگری باید در ابتدا در بخش [[ویکی‌خبر:گزارشدرخواست‌های اصلیدسترسی گزارشگری|دسترسی گزارشگری]] درخواست دهید و سپس به امر گزارشگری مشغول شوید. [[ویکی‌خبر:گزارشگران]] اطلاعات بیشتری در مورد این نوع گزارش‌ها را به شما می‌دهد.
 
چیزی که دقیقا در ویکی‌خبر باید تحت پوشش قرار بگیرد در [[ویکی‌خبر:راهنمای مطالب|راهنمای مطالب]] توضیح داده شده است. برخی از نمونه های بسیار خوب در [[ویکی‌خبر:مقاله‌های برجسته]] در دسترس هستند.
۴٬۲۸۷

ویرایش