زلزله، نورآباد ممسنی را لرزاند: تفاوت میان نسخه‌ها

صفحه‌ای جدید حاوی '{{تاریخ|21 {{MONTHNAMEINENGLISH|مارس}} 2011}} {{ایران}} به گزارش ویکی خبر از شبکه‌های لرزه نگاری...' ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی '{{تاریخ|21 {{MONTHNAMEINENGLISH|مارس}} 2011}} {{ایران}} به گزارش ویکی خبر از شبکه‌های لرزه نگاری...' ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)