مرضیه خواننده ایرانی درگذشت: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
ربات:تصحيح الگو منبع
جز
جز (ربات:تصحيح الگو منبع)
|تاریخ=
|مرجع=http://www.radiofarda.com/content/f2_Marzieh_Ashraf_Mortezayi_died_Paris_singer_Iranian/2189415.html?page=1&x=1#relatedInfoContainer
|pubمنتشر‌کننده=رادیو فردا
}}
[[رده:ایران]]