صفحهٔ اصلی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
{{درگاه‌های صفحه اصلی}}
|-
|class="main_popular" id="writeAnArticleCell"|{{اصلی آب‌وهوانگارش}} <!-- {{اصلی پرطرفدار}} -->
|class="recent_interviews"|{{اصلی ارز}} <!-- {{اصلی مصاحبه‌ها}} -->
|class="original_stories"|{{اصلی دست‌اول}}
|-
|colspan="3" class="breaker" style="width:50%;"| <hr>
|-
|class="main_about"|{{اصلی نگارشدرباره}}
|class="main_write"|{{اصلی دربارهپیرامون}}<!-- Should be: {{Main popular}}-->
|class="main_devel"|{{اصلی پیرامونمحبوب ترین‌ها}}
|- <!-- Templates that can be rotated in/out above:
Main historical, Main popular, Main interviews, Main original,
۵۲

ویرایش