اسامی ۱۲ ایرانی ربوده‌شده در افغانستان اعلام شد: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
[نسخهٔ بررسی‌نشده][نسخهٔ بررسی‌شده]
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
رامین مهمانپرست در نشست خبری هفتگی خود گفت: به صورت جدی ربودن مهندسان ایرانی را با دولت عربستان در میان نهاده و پیگر این موضوع هست.
{{مرورانتشار}}
==منابع==
*{{منبع