اسامی ۱۲ ایرانی ربوده‌شده در افغانستان اعلام شد: تفاوت میان نسخه‌ها