تحریم ۱۰۰ شرکت ایرانی توسط اتحادیه اروپا: تفاوت بین نسخه‌ها

<ref>{{منبع |عنوان= گسترش تحریم‌های اتحادیه اروپا به بیش از ۱۰۰ شرکت دیگر ایرانی |تاریخ= ۲ خرداد ۱۳۹۰ |مرجع=http://www.radiofarda.com/content/f12_100_more_iranian_companies_under_eu_sanctions/24180321.html |منتشرکننده= وبگاه رادیو فردا}}</ref>
<ref>{{منبع |عنوان= استقبال آمریکا از تحریم ۱۰۰ شرکت دیگر ایرانی از سوی اتحادیه اروپا |تاریخ= ۲ خرداد ۱۳۹۰ |مرجع=http://www.radiofarda.com/content/f12_us_and_britain_welcome_eu_move_to_sanction_100_more_iranian_entities/24183913.html |منتشرکننده= وبگاه رادیو فردا}}</ref>
{{فهرست منابع}}