تحریم ۱۰۰ شرکت ایرانی توسط اتحادیه اروپا: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
[نسخهٔ بررسی‌نشده][نسخهٔ بررسی‌نشده]
بدون خلاصۀ ویرایش
{{انتشار}}
== منابع ==
<ref>{{منبع |عنوان= اتحادیه اروپا ۱۰۰ شرکت ایرانی را تحریم کرد |تاریخ= ۲ خرداد ۱۳۹۰ |مرجع=http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/05/110523_l26_eu_iran_nuclear_sanctions.shtml|منتشرکننده= وبگاه بی‌بی‌سی فارسی }}</ref>
<ref>{{منبع |عنوان= گسترش دامنه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران |تاریخ= ۲ خرداد ۱۳۹۰ |مرجع=http://www.voanews.com/persian/news/eu-iran-sanction-2011-05-23-122439249.html |منتشرکننده= وبگاه صدای آمریکا}}</ref>
<ref>{{منبع |عنوان= گسترش تحریم‌های اتحادیه اروپا به بیش از ۱۰۰ شرکت دیگر ایرانی |تاریخ= ۲ خرداد ۱۳۹۰ |مرجع=http://www.radiofarda.com/content/f12_100_more_iranian_companies_under_eu_sanctions/24180321.html |منتشرکننده= وبگاه رادیو فردا}}</ref>
<ref>{{منبع |عنوان= استقبال آمریکا از تحریم ۱۰۰ شرکت دیگر ایرانی از سوی اتحادیه اروپا |تاریخ= ۲ خرداد ۱۳۹۰ |مرجع=http://www.radiofarda.com/content/f12_us_and_britain_welcome_eu_move_to_sanction_100_more_iranian_entities/24183913.html |منتشرکننده= وبگاه رادیو فردا}}</ref>