کشف لاشه یک حیوان عجیب در ایران: تفاوت میان نسخه‌ها