باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
</DynamicPageList>
 
===آخرین وضعیت آب‌وهوا===
 
===ایران===
{{آب‌وهوای ایران}}
 
===منطقه=جهان==
<!-- {{آب‌وهوای خاورمیانه}} -->
 
===جهان===
{{آب‌وهوای جهان}}