کناره‌گیری قطر از طرح شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران یمن: تفاوت بین نسخه‌ها