ویکی‌خبر:مقدمه: تفاوت بین نسخه‌ها

 
==چه‌چیزی در مورد ویکی‌خبر خاص است؟==
هر کسی می تواندمی‌تواند در آن مشارکت کند، مقاله‌های مشارکتی برای مخاطبان جهانی نوشته می‌شوند. ما در همه‌حال برای اجرای سیاست [[ویکی‌خبر:دیدگاه بی‌طرف|دیدگاه بی‌طرف]] و اطمینان از اینکه گزارش ماگزارش‌ما در حد امکان عادلانه باشد، تلاش می‌کنیم.
 
از این‌گذشته، هرچیزیهر چیزی که اینجا می‌خوانید با ذکر منبع برای داشتن بالاترین سطح قابل اعتماد بودن، نوشته می‌شود.
 
سیاست ما این است که نظر و تفسیری در مقاله‌های ما نباشند — اگر می خواهید به جهان بگویید که چه فکر می کنید،می‌کنید، [[w:وبلاگ|وبلاگ نویسی]] را امتحان کنید.
 
ویکی‌خبر، همانند خواهر بزرگتر خود ویکی‌پدیا، توسط داوطلبانی که از وقت و پول خود مایه می‌گذارند راه‌بری می‌شود و هیچ تبلیغاتی ندارد. تصمیم‌هابه‌صورتتصمیم‌ها به‌صورت جمعی گرفته می‌شوند و ما دوست داریم به مذاکره پردازیم. بحث و مذاکره تشویق می‌شود و همیشه تعداد زیادی از کاربران دیگر هستند که بتوان چیزی از آنهاآن‌ها آموخت.
 
همه‌ی چیزهایی که در ویکی انجام شده‌اند، می‌توانند واگردانی شوند، بنابراین برای کاربران جدید بسیار دوستانه است.است، برنامه‌های رابط بسیار آسان طراحی شده‌اند و یادگیری آنهاآن‌ها آسان است.
 
==نوشتارهای ویکی‌خبر چه هستند==
۱٬۱۲۷

ویرایش