آمریکا هفت شرکت را به دلیل تامین فرآورده‌های نفتی ایران تحریم کرد: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
«آمریکا هفت شرکت را به دلیل تامین فرآورده‌های نفتی ایران تحریم کرد» را محافظت کرد: بایگانی خبر ([edit=sysop] (بی‌پایان) [move=sysop] (بی‌پایان))
(صفحه‌ای جدید حاوی '{{تاریخ|25 {{MONTHNAMEINENGLISH|مه}} 2011}} {{ایالات متحده آمریکا}} آمریکا هفت شرکت را به دلیل تا...' ایجاد کرد)
 
جز آمریکا هفت شرکت را به دلیل تامین فرآورده‌های نفتی ایران تحریم کرد» را محافظت کرد: بایگانی خبر ([edit=sysop] (بی‌پایان) [move=sysop] (بی‌پایان)))