نیروگاه‌های اتمی آلمان تا سال ۲۰۲۲ میلادی تعطیل می‌شوند: تفاوت بین نسخه‌ها