کشته‌شدن غیرنظامیان در حمله‌ای در یمن: تفاوت میان نسخه‌ها