ریزش چاه در لویزان پدر و پسر را در اعماق زمین حبس کرد: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
(صفحه‌ای جدید حاوی 'دو کارگر ساختمانی بر اثر حادثهٔ ریزش یک چاه در لویزان واقع در شمال شرق تهران در ...' ایجاد کرد)
 
 
{{خبر دست اول}}
{{انتشار}}
۱۹۶

ویرایش