درگاه:ایرلند: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
{{Ticker}}
{{مناطق/بالا|درگاه جمهوری ایرلند}}
 
{|cellspacing="3" class="europetable" width="100%"
<DynamicPageList>
category=منتشرشده
category=جمهوری ایرلند
count=10
suppresserrors=true
<DynamicPageList>
category=منتشرشده
category=جمهوری ایرلند
category=آب‌وهوا
count=5
<DynamicPageList>
category=منتشرشده
category=جمهوری ایرلند
category=اقتصاد و تجارت
count=5
<DynamicPageList>
category=منتشرشده
category=جمهوری ایرلند
category=بلایا و حوادث
count=5
<DynamicPageList>
category=منتشرشده
category=جمهوری ایرلند
category=تحصیلات
count=5
<DynamicPageList>
category=منتشرشده
category=جمهوری ایرلند
category=جالب
count=5
<DynamicPageList>
category=منتشرشده
category=جمهوری ایرلند
category=حقوق و قانون
count=5
<DynamicPageList>
category=منتشرشده
category=جمهوری ایرلند
category=دانش و فناوری
count=5
<DynamicPageList>
category=منتشرشده
category=جمهوری ایرلند
category=درگذشت‌ها
count=5
<DynamicPageList>
category=منتشرشده
category=جمهوری ایرلند
category=سلامت
count=5
<DynamicPageList>
category=منتشرشده
category=جمهوری ایرلند
category=سیاست و منازعات
count=5
<DynamicPageList>
category=منتشرشده
category=جمهوری ایرلند
category=فرهنگ و سرگرمی
count=5
<DynamicPageList>
category=منتشرشده
category=جمهوری ایرلند
category=محیط زیست
count=5
<DynamicPageList>
category=منتشرشده
category=جمهوری ایرلند
category=ورزش
count=5
<DynamicPageList>
category=در حال توسعه
category=جمهوری ایرلند
namespace=Main
count=10
__NOTOC__
 
[[رده:درگاه‌ها|جمهوری ایرلند]]
 
[[en:Portal:Ireland]]