ارتش کره شمالی به سوی یک جزیره در کره جنوبی آتش گشود - زبان‌های دیگر