بادی رومر، فرماندار سابق لوئیزیانا، اعلام نمود که در انتخاب ریاست جمهوری نامزد می‌شود - زبان‌های دیگر