روسیه و قطر میزبان‌های جام جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ شدند - زبان‌های دیگر