پیتر فالک، هنرپیشه آمریکایی درگذشت - زبان‌های دیگر