اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Hamid2day
  • ثبت شده: ‏۳۰ آوریل ۲۰۱۳، ساعت ۰۰:۱۵ (۹ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۶۲
  • تعداد حساب‌های متصل: ۲۴
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
ar.wikipedia.org‏۲۸ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۵۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
commons.wikimedia.org‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱۴
de.wikipedia.org‏۲۹ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۱۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikipedia.org‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
en.wikibooks.org‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikinews.org‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiquote.org‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikisource.org‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiversity.org‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikivoyage.org‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wiktionary.org‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
es.wikipedia.org‏۲۹ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۱۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۳۰ آوریل ۲۰۱۳، ساعت ۰۰:۱۵تأیید شده با استفاده از ایمیل(؟)۳۷
fa.wikibooks.org‏۶ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikinews.org‏۳۰ آوریل ۲۰۱۳، ساعت ۰۰:۱۵ویکی خانه(؟)۱۰
fa.wikisource.org‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۱۲:۱۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
incubator.wikimedia.org‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
login.wikimedia.org‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۵۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۹ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
wikisource.org‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۱۲:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
species.wikimedia.org‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sv.wikipedia.org‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۴۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.wikidata.org‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰