اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Ketabe118
  • ثبت شده: ‏۱ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۳۲ (۹ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۱۲
  • تعداد حساب‌های متصل: ۱۷
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
commons.wikimedia.org‏۱ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikipedia.org‏۱ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۳۲حساب تازه(؟)۰
en.wikibooks.org‏۱ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikinews.org‏۱ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiquote.org‏۱ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikisource.org‏۱ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiversity.org‏۱ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikivoyage.org‏۱ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wiktionary.org‏۱ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۱ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۸
fa.wikinews.org‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۰۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۴
fr.wikipedia.org‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
incubator.wikimedia.org‏۱ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۱ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۱ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
species.wikimedia.org‏۱ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.wikidata.org‏۱ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰