باز کردن منو اصلی
فیلم خودآموز ویرایش در ویکی

خودآموز ویرایش ویکی‌خبرویرایش

درود! به ویکی‌خبر خوش آمدید.

ویکی‌خبر مرجع خبری اینترنتی است که همگان خبرهای آن را می‌نویسند و ویرایش می‌کنند. شما هم می‌توانید در نوشتن خبرهای آن مشارکت کنید و خبر نویس شوید.

همچنین پیوندهایی به صفحهٔ تمرین وجود دارد که در آن می‌توانید آن چه را می‌آموزید، تمرین کنید. همه‌چیز را امتحان کنید و آسوده باشید! اگر چیزی را در این محل‌های تمرینی خراب کنید، کسی دل‌گیر نخواهد شد.

مجموعه اسلایدهایی برای معرفی ویکی به صورت سریع و مختصر