ویکی‌خبر:فرمول تعداد ویرایشگران و مدیران مورد نیاز