ویکی‌خبر:نسخهٔ چاپی

میان‌بُرها:
وخ:نچ
وخ:چاپی

نسخهٔ چاپی ویکی‌خبر نسخه‌ای از ویکی‌خبر است که در راستای ارائهٔ راه‌های مختلف خواندن ویکی‌خبر طراحی شده‌است. همچنین، با فراهم کردن امکان چاپ و توزیع میان کسانی که دربارهٔ ویکی‌خبر نشنیده‌اند، می‌تواند کاربران جدیدی را جذب ویکی‌خبر کند.

هم‌اکنون نسخهٔ چاپی ویکی‌خبر به صورت گاه‌به‌گاه منتشر می‌شود که به پوشش برخی اخبار مهم خواهد پرداخت.

نمونه‌ای از اولین نسخهٔ چاپی ویکی‌خبر، از تاریخ ۱۳ تا ۲۰ اسفند ۱۳۸۹
نمونه‌ای از اولین نسخهٔ چاپی ویکی‌خبر، از تاریخ ۱۳ تا ۲۰ اسفند ۱۳۸۹

دریافت نسخه‌های چاپی این ماه ویرایش

هیچ نسخهٔ چاپی‌ای در ماه تیر ۱۳۹۰ منتشر نشده است.

نسخه‌های چاپی پیشین ویرایش