ویکی‌خبر:نظرخواهی برای افزودن گروه کاربری گشت‌زنان خودکار