ویکی‌خبر فارسی افتتاح شد

یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۷ اکتبر ۲۰۱۰، ۰۳:۳۰:۰۰ ق.ظ.


ویکی‌خبر فارسی در تاریخ یک‌شنبه ۲۵ مهر ۱۳۸۹ افتتاح شد.

تاریخ :۱۳۸۹/۷/۲۵