کارکنان شرکت بوئینگ اعتصاب کردند

سه‌شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۹ سپتامبر ۲۰۰۸، ۰۳:۳۰:۰۰ ق.ظ.

فعالیت بزرگترین شرکت هواپیماسازی جهان به علت اعتصاب ۲۷ هزار تن از کارکنان آن مختل شده ‌است.


منابع

‎«‏کارکنان شرکت بوئینگ اعتصاب کردند». ‏بی‌بی‌سی فارسی، ‏