کنگو (ابهام‌زدایی)

کنگو می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ ابهام‌زدایی کنگو دارد.