۲۱ منطقه به میراث جهانی یونسکو اضافه شدند

کمیته میراث جهانی یونسکو در روز چهارشنبه در طول ۳۴اُمین جلسه کمیته در برزیل تحت ریاست وزیر فرهنگ برزیل، جوا لویز داسیلوا فرریا، ۲۱ منطقه جدید را به میراث جهانی افزودند.

پنج‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۸۹، ۵ اوت ۲۰۱۰، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.
کلیسای بگرتی.
تصویر: Kober.

سه کشور دارای مناطق به این فهرست برای اولین بار اضافه شدند: تاجیکستان، کریباتی و جزایر مارشال. این کمیته چهار منطقه شامل صومعه گلاتی و کلیسای بگرتی در گرجستان را به فهرست مناطق تحت خطر این میراث افزود و جزایر گلاپوگوس از این فهرست بیرون آمد.

مناطق میراث جهانی یونسکو به عنوان یک ساحه یا مکان به‌دلیل تاثیرهای فرهنگی و فیزیکی‌شان مهم هستند. یونسکو از این مناطق به عنوان میراث انسانی نگهداری می‌کند و آن‌ها را نام‌گذاری می‌کند. ایتالیا با داشتن ۴۵ ساحه، یکی از کشورهایی است که دارای بیشترین مناطق میراث جهانی می‌باشد.


منابع

‎«‏World Heritage Committee inscribes a total of 21 new sites on UNESCO World Heritage List». ‏یونسکو، ‏۲ اوت ۲۰۱۰ ‎«‏Unesco Adds 21 Sites to World Heritage List». ‏Dan Saltzstein، ‏۴ اوت ۲۰۱۰