آنجلیک کربر شگفتی‌ساز شد

سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴، ۲ فوریه ۲۰۱۶، ۱۱:۴۰:۳۲ ق.ظ.

سرنا ویلیامز در فینالِ مسابقاتِ تنیسِ آزادِ زنان در استرالیا با آنجلیک کربر روبرو شد. درحالیکه گمانِ اصلی بر بُردِ ویلیامز بود، کِربِر بسیار خوب ظاهر شد و در حالیکه ویلیامز حرفِ چندانی برای گفتن در برابرِ وی نداشت، تسلیم شد و فینال را به وی واگذار کرد.


آنجلیک کِربِر، قهرمانِ تنیسِ آزادِ زنان در استرالیا

این در حالیست که از مسابقاتِ آزادِ فرانسه به اینسو که در سالِ ۹۴ میلادی برگزار شد، هیچ تنیسورِ زنی از آلمان نتوانسته بود قهرمانِ مسابقاتِ اُپِنِ تنیس شود.

مسابقهٔ نهایی در ۳ سِت برگزار شد و کِربر توانست سِتهای نخست و سوم را با نتایجِ ۶-۴ و ۶-۴ از آنِ خود کند و سِتِ دوم نیز با بُردِ ویلیامز با نتیجهٔ ۳-۶ به سودِ ویلیامز بود اما در نهایت، کِربر بود که توانست با نتیجهٔ کلیِ ۲ بر ۱ بر ویلیامز چیره شده و قهرمان شود.

بخشِ مردان

در بخشِ مردان نیز نواک جوکوویچ توانست اندی ماری بریتانیایی را شکست داده و قهرمان شود.

منابع