اذعان رئیس‌جمهور کره جنوبی به وجود فساد در کشور

دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳ ژوئن ۲۰۱۱، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.


لی میونگ بک، رئیس‌جمهور کره جنوبی اعلام کرده که در کشورش فساد با زندگی روزانه آمیخته شده‌است و فساد در کشور حکم فرماست. این سخنان رئیس‌جمهور کره جنوبی پس از آن صورت می‌گیرد که وزیر سابق کشاورزی کره پس از وارد شدن اتهام فساد مالی به وی خودکشی کرد. رئیس‌جمهور کره جنوبی رشد سریع اقتصاد کره را به معنای حکم فرما شدن فساد در دادگستری، اداره مالیات و سازمان دفاع ملی دانست.

منابع