ارسال و دریافت پیامک در چهارشنبه‌سوری و نوروز، ۲۵ برابر افزایش می‌یابد

شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷ مارس ۲۰۱۲، ۰۳:۳۰:۰۰ ق.ظ.


دکتر مجید ابهری آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری با اعلام این که ارسال و دریافت پیامک در چهارشنبه سوری و نوروز، ۲۵ برابر افزایش می‌یابد، از صرف روزانه ۳ تا ۵ ساعت بابت ارسال و دریافت پیامک توسط ۵۵ درصد نوجوانان تهران، اصفهان، رشت و ابهر خبر داد.

طی پژوهش می‌دانی که در بین ۵‌هزار و ۲۷۰ نفر از جوانان ۱۴ سال تا ۲۰ سالهٔ تهران، اصفهان، رشت و ابهر انجام شده‌است، مشخص شد موضوع ۷۵ درصد پیامک‌های ارسالی و دریافتی متون سرگرم‌کننده، لطیفه و یا شعر می‌باشد.

بنا بر اعلام این آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری ۹۷ درصد از نوجوانان و جوانان که از آنها آمار گرفته شده‌است اظهار داشته‌اند که آنها اهمیتی به هزینه‌های ارسال و دریافت پیامک نمی‌دهند و فقط ۳ درصد گفته‌اند نگران این مخارج هستند. ‏

بنابر این پژوهش ۵۵ درصد نوجوانان ۱۴ سال تا ۲۰ سالهٔ تهران، اصفهان، رشت و ابهر، هر یک دقیقه یک بار تلفن خود را برای بررسی پیامک‌ها کنترل می‌کنند و ۹۵ درصد نوجوانانی که در این پژوهش مورد پرسش قرار گرفته‌اند، گفته‌اند که قطع تلفن همراه و یا همراه نداشتن آن موجب افسردگی و اضطراب در آنها می‌شود.منابع