اعتراضات در یونان به خشونت کشیده‌شد

چهارشنبه ۸ تیر ۱۳۹۰، ۲۹ ژوئن ۲۰۱۱، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.


درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و جوانان معترض افزایش یافته‌است. تظاهرکنندگان مخالف طرح ریاضت اقتصادی دولت هستند. معترضان با برگزاری تظاهراتی در خارج ساختمان پارلمان این کشور در مرکز شهر آتن، به طرح تصویب سیاست‌های جدید ریاضت اقتصادی اعتراض کردند. بر طبق گزارش‌ها نیروهای امنیتی در پاسخ به پرتاب سنگ از سوی معترضان به سوی آن‌ها گاز اشک آور پرتاب کردند.

این در حالی است که پارلمان یونان قرار است با به رای‌گذاردن، طرح اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی شدیدتر به منظور دریافت کمک مالی از صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا، دراین باره تصمیم‌گیری کند. نتایج آخرین نظرسنجی در یونان از مخالفت ۷۰ درصدی با این طرح خبر می‌دهد. اتحادیه‌های کارگری می‌گویند کاهش هزینه‌های خدمات دولتی، فشار زیادی بر روی قشر کم درآمد جامعه تحمیل می‌کند.

یک کارمند بانک در یونان می‌گوید:

« ما به خوبی می‌دانیم که این اقدامات سنگ قبر ما خواهد بود. این طرح‌ها عواقب سنگینی برای کارگران و تمامی اقشار سطوح مختلف اجتماعی درپی دارد. »

مقدار بدهی‌های دولت یونان بیش از ۳۰۰ میلیارد یورو برآورد شده‌است که این مقدار یک و نیم برایر بازده اقتصادی این کشور است.

منابع