دادگاه اسرائیل سگی را به سنگسار محکوم کرد

شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸ ژوئن ۲۰۱۱، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.


دادگاهی در اسرائیل سگی را به سنگسار محکوم کرد. این دادگاه اعلام کرده که این سگ کالبد روح یک وکیل سکولار است که بیست سال پیش به قضات این دادگاه توهین کرده بود.

طبق گزارش یک سایت اسرائیلی وکیلی سکولار بیست سال پیش به قضات این دادگاه اهانت کرده بود و قضات دادگاه او را نفرین کرده بودند که روحش در کالبد سگ جای بگیرد و به دلیل اینکه این سگ چند هفته پیش وارد محوطه این دادگاه شده و آنجا را ترک نکرده بود این سگ به سنگسار محکوم شد.

طبق گزارش‌ها این سگ قبل از اجرای حکم دادگاه فرار کرده‌است. یکی از قضات از بچه‌های محلی خواسته حکم سنگسار سگ یاد شده را اجرا کنند.

پس از پخش شدن خبر مبنی بر صدور این حکم، سازمان حمایت از حیوانات از یکی از مقامات دادگاه نزد پلیس شکایت کرد اما این مقام صدور این حکم را تکذیب کرد. این در حالی است که یکی از مدیران دادگاه در گفتگو با یک روزنامه صدور این حکم را تأیید کرده و این حکم را روش مناسبی برای برخورد با روحی که وارد کالبد سگ شده دانسته‌است.


منابع