به ویکی‌خبر درگاه فوتسال خوش آمدید. برای اطلاعات بیشتر در مورد نوشتن و ویرایش کردن اتاق‌خبر را ببینید. برای دیدن آخرین اخبار صفحه را تازه کنید. خوراک آراس‌اس
برای ایجاد خبر جدید در کادر روبرو عنوان خبر را بنویسید سپس بر روی ایجاد خبر کلیک کنید.


آخرین اخبار ویرایش


جدول لیگ برتر فوتسال ایران ویرایش


جدول لیگ برتر فوتسال ایران
آخرین تغییر: پنجشنبه ،۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ‏۱۶:۳۲ (به وقت تهران)
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ گیتی‌پسند‌ ۲۴ ۱۸ ۴ ۲ ۱۰۰ ۴۶ ۵۴ ۵۸
۲ صبای قم ۲۴ ۱۸ ۲ ۴ ۱۲۴ ۶۶ ۵۸ ۵۶
۳ شهید منصوری ۲۴ ۱۶ ۱ ۷ ۷۶ ۶۳ ۱۳ ۴۹
۴ دبیری تبریز ۲۴ ۱۱ ۴ ۹ ۷۱ ۶۹ ۲ ۳۷
۵ میثاق تهران ۲۴ ۱۰ ۶ ۸ ۸۳ ۶۸ ۱۵ ۳۶
۶ شرکت حفاری ۲۴ ۱۰ ۶ ۸ ۶۶ ۵۸ ۸ ۳۶
۷ شهرداری تبریز ۲۴ ۱۰ ۶ ۸ ۷۴ ۷۰ ۴ ۳۶
۸ فرش‌آرا ۲۴ ۱۱ ۲ ۱۱ ۷۵ ۷۴ ۱ ۳۵
۹ شهرداری ساوه ۲۴ ۸ ۵ ۱۱ ۶۳ ۷۴ ۱۱- ۲۹
۱۰ راه ساری ۲۴ ۷ ۲ ۱۵ ۶۷ ۷۹ ۱۲- ۲۳
۱۱ هلال احمر ۲۴ ۵ ۲ ۱۷ ۵۱ ۸۹ ۳۸- ۱۷
۱۲ گاز خوزستان ۲۴ ۵ ۲ ۱۷ ۶۰ ۱۰۶ ۴۶- ۱۷
۱۳ ارژن شیراز ۲۴ ۵ ۲ ۱۷ ۵۳ ۱۰۱ ۴۸- ۱۷