طرح اتاق بازرگانی به دلیل ایراداتی به مجلس بازگشت

دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۰، ۶ فوریه ۲۰۱۲، ۰۳:۳۰:۰۰ ق.ظ.


طرح اتاق بازرگانی به نام طرح بهبود فضای کسب و کار که ماه گذشته به تصویب مجلس رسیده بود پس از اعتراض بخش خصوصی به این طرح و همچنین اطلاعيه شورای اصناف درباره ی آن، دارای ایراداتی شناخته شده و توسط شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد.

مجلس در جلسه ی روز یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ اشکالات طرح اتاق بازرگانی را بررسی مجدد کرده و نمایندگان مجلس در جلسه ی علنی سعی در بهبود ایرادات وارده به این طرح نمودند. از جمله تغییراتی که در متن طرح به تصویب رسید تبصره ی از این طرح بود که بر طبق آن مجلس برای شورای اصناف كشور حق مشورتی در نظر گرفته است و اتاق بازرگانی موظف به شنيدن نظرات نمايندگان اصناف با حضور رييس شورای اصناف كشور و حسب مورد روسای اين تشكل‌ها شد.
منابعویرایش