فوران یک آتشفشان در اندونزی

جمعه ۲۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۱، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.

کوه لوکون در اندونزی، که یکی از فعالترین آتشفشان‌های این کشور است، باردیگر فوران کرده‌است. فوران این کوه تابه حال خسارت جانی نداشته‌است ولی موجب تخلیه منازل ۴۴۰۰نفر گشته‌است که به مناطق توصیه شده کوچیدند.


فوران کوه لوکون در اندونزی

در بین ۱۲۹آتشفشان اندونزی لوکون فعالترین است. در فاصلهٔ ۱۵۸۰متری این آتشفشان خاکستر، سنگ، گدازه و دودهای این کوه آتشفشانی دیده می‌شود.

منابع