مرگ حداقل ۴۲ نفر در درگیری بین شورشیان و نیروهای دولتی تاجیکستان

چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۱، ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۲، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.

در درگیری‌های مابین نظامیان دولتی تاجیکستان با شورشیان گورنو-بدخشان، دست‌کم ۴۲ نفر کشته شدند. در این بین ۱۲ نظامی تاجیک و ۳۰ نفر دیگر از شورشیان مسلح بوده‌اند.


مناطق جنگی در تاجیکستانمنابع