تفاوت میان نسخه‌های «تهران لرزید»

صفحه‌ای جدید حاوی «{{تاریخ|7 {{MONTHNAMEINENGLISH|ژوئیه}} 2013}} {{بلایا و حوادث}} به گزارش خبرگزاری‌ها، عصر ام...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «{{تاریخ|7 {{MONTHNAMEINENGLISH|ژوئیه}} 2013}} {{بلایا و حوادث}} به گزارش خبرگزاری‌ها، عصر ام...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)